A Solti György Zeneiskola bemutatkozása

A budapesti XII. kerületben 1968 őszén indult be a zeneoktatás. Az alapítást követően öt tanszakot indítottunk be: fuvolát, hegedűt, csellót, zongorát és klarinétot. A bővítésre való igény gyorsan jelentkezett: 1972-ben megjelent a gitár, majd a furulya tanszak is, a növendék létszám pedig szinte megduplázódott. 1968-ban 186 volt a növendékek száma, 1972-ben már 332 lett. Az elkövetkezendő tanévekben is folyamatos volt az innováció, ezt mutatja a hangszeres tanszakok bővülése: igény volt az oboa, a fagott, a nagybőgő, majd az orgona bevezetésére.

A zeneiskola 1990-ben költözött a volt "Úttörőház" épületébe - amelyben az orgona is felépítésre került - és hosszú évekig szolgált központi helyként, mellyel lehetővé vált az orgona tanítás és az egyházzene stúdium beindítása.
Az 1992-es oktatási törvényt követően előtérbe kerültek a szakmai követelmények, minőségi elvárások. A jelentkezők ma már 18 hangszeres tanszak közül választhatnak: zongora, orgona, hegedű, cselló, nagybőgő, gitár, furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba és kamarazene. A hangszeres, gyakorlati képzés mellett nagy szerepet kap az elmélet oktatása is, amely a szolfézs és zeneirodalom tárgyak tanításában válik elérhetővé.

A zeneiskola 1998-ban, fennállásának 30 éves évfordulóján felvette a világhírű karmester, Solti György nevét. 2006. szeptember 1-jén az intézmény új központi helyet kapott a fenntartótól, a XII. kerületi Önkormányzattól, amely méltó helye az alapfokú művészetoktatásnak. Az új iskola több tanteremmel és egy 120 főt befogadó, orgonával felszerelt épülettel rendelkezik.
A Solti György Zeneiskolában szakmailag megfelelően képzett, elhivatott pedagógus közösség működik, amely érzékenyen reagál a fenntartó, a szülők és a növendékek elvárásaira.

Alapvető jelmondatunk: az iskola a növendékekért van. Lényeges számunkra, hogy olyan növendékek végezzenek nálunk, akiknek zenei műveltségük megalapozásra és elmélyítésre került, hangszerükön biztosan tudnak játszani, nyitottak és érzékenyek a társművészetek iránt és felnőtt korukra koncertlátogató, valamint zeneértő közönséggé váljanak. Ennek elérése érdekében fontos a zeneiskola megtartó erejének növelése. Ehhez szükséges a megfelelő szakmai háttér, az elkötelezett pedagógusokból álló tantestület. A jelenlegi magas színvonalú tanári munka mellett folyamatosan törekszünk a jó hangulatú, összetartó pedagógus közösség megtartására is.

A zeneiskola színvonalas oktató-nevelő munkája szervesen kapcsolódik és kiegészíti a közismereti iskolák tevékenységét.
A zeneoktatás három szinten és két tagozaton folyik: előkészítő, alapfok és továbbképző szint, valamint az általános képzést biztosító "A" tagozat és a tehetséggondozást segítő, emelt óraszámú "B" tagozat. A szakmai munkaközösségek a helyi tantervek alapján állítják össze félévi- ill. év végi vizsga követelményeiket. 

A zeneiskola idén, a 2010/2011-es tanévben 996 növendékkel kezdte meg a tanévet: a zenepedagógusok 13 helyszínen, ún. feladatellátási helyeken tanítanak, így a kerületben lakó vagy a kerület iskoláiba járó gyermekek helyben kapják meg a zeneórákat. A hangszeres órák egyéni-, a kötelező tárgyak csoportos foglalkozásban zajlanak.

Az igényes egyéni hangszeres képzés mellett kiemelkedő szerep jut a társas zenének is: vonós zenekaraink korosztályok szerint egymásra épülnek: a kisebbek Tücsökzenekarba járhatnak, a nagyobbak Vonószenekarba, ill. a végzős és végzett tanulóink a Hegyvidéki Kamarazenekarban folytathatják a muzsikálást. Nagy létszámú fúvós növendékeink a zeneiskola Fúvószenekarában ismerkedhetnek meg a zenekari játék örömeivel, ezenkívül egy önálló fuvola- és klarinét együttese is van az iskolának.
Az általános képzés mellett fontos a tehetséges fiatalok pályára való felkészítése is, akik az ún. "B" tagozaton, emelt óraszámban tanulnak. Kiemelkedő tehetségű növendékeink közül minden évben vannak, akik felvételt nyernek Zeneművészeti Szakközépiskolába, Konzervatóriumba. Növendékeink rendszeres résztvevői a fővárosi-, majd onnan tovább jutva az országos versenyeknek, fesztiváloknak. 

Az iskola névadójának tiszteletére már több alkalommal születtek maradandó élményt nyújtó zenei produkciók, amelyeken együtteseink szimfonikus zenekarrá kibővülve játszottak. Többek között: Mozart: Requiem; Fauré: Requiem; Mozart: Kis éji zene; Beethoven: 8. szimfónia, Egmont nyitány stb..
A zeneiskolában immár évtizedes hagyománnyá vált a bérleti hangversenyek megrendezése. Idén négy gálakoncertet szervezünk: Adventi Hangversenyt, Művésztanári koncertet, 13 évesek koncertjét és a Végzősök Gálahangversenyét. Ezeken kívül még számos növendékhangverseny is elhangzik kerületünkben, amelyek egy-egy ünnep köré rendeződnek. Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Anyák napja stb.

Zenetanáraink közül vannak olyanok, akik egykoron a mi iskolánk növendékei voltak, ma azonban már a következő generációt nevelik a zeneművészet szeretetére.

 


Dióssy Krisztina
igazgató