Küldetésnyilatkozat

 Mottó:

 "Hiszek a zene semmi mással nem pótolható nevelő hatásában,
                         a zene nagyszerűségében, lélekformáló erejében"

                                                                                Solti György

   
    Valljuk, hogy a zene olyan személyiségformáló és készségfejlesztő erővel bír, ami semmi más
    nevelési eszközzel nem pótolható. Minden gyermeknek esélyt szeretnénk adni zenei tehetségének,
    képességének kibontakoztatásához. Ezért olyan iskolát működtetünk, ahol az igényes "tömegzenei"
    nevelés és az aktív zenei tevékenység alapfeladatként jelenik meg pedagógiai programunkban.


    Fejlesztő pedagógiánk eredményessége

        • az egyéni hangszeres képzés
        • a zenei készségfeljlesztő elméleti képzés
        • a társas zene elválaszthatatlan hármas egységében rejlik

    Célunk, hogy minél több zenét szerető és értő, hangverseny látogató, a maga örömére muzsikáló
    fiatal kerüljön ki az iskola falai közül.

    Emelt szintű oktatás keretében biztosítjuk kiemelkedő képességű növendékeink felkészülését a
    zenei pályára, magasabb tantervi követelményekkel, szakértői háttérrel és szereplési
    alkalmak sokaságával.

    Oktató-nevelő munkánk 12 évfolyamos képzés keretében a legeredményesebb, melyhez többféle
    társas zenélési lehetőséget kínálunk.

    Tanulóink képességeihez igazodó többszintű, differenciált képzési formát nyújtunk,
    élményközpontú minőségi oktatás keretében.