Szervezeti és Működési Szabályzat

 

 Dokumentum letöltéséhez kattintson ide.

 

 Tartalomjegyzék:

 

1.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

7. 

8. 

Általános rendelkezések
Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja

Az intézmény általános jellemzői
Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai speciális képzési formái
Az intézmény jogállása és képviselete
Az intézmény működési köre és tevékenységei

Az intézmény szervezete
Az intézmény vezetője
Általános igazgatóhelyettes, intézményegységvezető-helyettes
Az iskolavezetőség
Gazdasági ügyintéző
A technikai álláshelyek
A nevelőtestület
Munkakörök
Szakmai munkaközösség (tanszak)

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A belső és külső kapcsolattartás formái és rendje
Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje
Az int. működési székhelyén kívüli kapcsolattartás rendje
A szülők tájékoztatási formái
Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok

Működési szabályok
A tanév rendje
A tanítás rendje
Működés rendje
 A pedagógusok jogai és kötelezettségei-munkaköri leírás
A létesítmények és helyiségek használati rendje
Az intézményi védő, óvó előírások
A zeneműtár működési rendje
Hangszerkölcsönzés
A tanulók jogai és kötelezettségei - ld. Házirend
A tanulmányi eredmény értékelésének módja
A tanórán kívüli foglalkozások, szakmai versenyek stb.
Diákjóléti eszközök felhasználásának szabályai
A minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés

Záradék

Melléklet (Gyakornoki szabályzat)

4
4

4
5
6
7

7
8
9
11
12
12
13
14
14

16

17
17
17
17
18
19

19
1
20
21
22
25
26
26
27
27
27
30
31
31

 33