Pedagógiai Program

Dokumentum letöltéséhez kattintson ide


Tartalomjegyzék
 
 
I. Nevelési program

 
 • Előszó, aktuális változtatások
2
 • Az intézmény adatai    
 • Az iskola bemutatása, hagyományai
5
 • Helyzetelemzés: - mikrokörnyezetünk
                          
  -  tárgyi, személyi feltételek
 • A művészeti és zenei nevelés cél- és feladatrendszere, követelményei
11 
 • Irányelvek
13 
 • Az iskola szervezeti felépítése és vezetési szerkezete
17 
 • A tanulói jogviszony létesítésének feltételei
19 
 • Tehetséggondozás
19 
 • A tanulók jutalmazásának elvei
20 
 • Az iskola munkarendje, tanítási órák rendje
20 
 • Iskolánk szolgáltatásai
20 
 • Iskolánk kapcsolatrendszere
21 
 • Tárgyi feltételek fejlesztése
21 
 • A Pedagógiai Program nyilvánossága
23 
  
II. Tantervek

 
 • Helyi tantervek
24 
 • Az iskola tantárgyszerkezete, tanszakai, óratervei
24 
 • Fejlesztési koncepció
26 
 • A pedagógiai program és a helyi tanterv végrehajtásának
  személyi és tárgyi feltételei
27 
 • Követelményrendszer, teljesítmények ellenőrzése
27 
 • Az oktató-nevelő munka értékelése
27 
 • Az iskola értékelési rendje, osztályozás, felsőbb osztályba lépés, osztályfolytatás
31 
 • Alap- és záróvizsga lebonyolítása
31 
  
III. Mellékletek

 
 • Tantervek
 
 • Óratervi háló
 
 • Térítési ill. tandíjrendelet
 
 • A Pedagógiai Programot elfogadó jegyzőkönyv