Fúvola tanszak
 Fuvola  tanszak Active Image

"Muzsikáljunk együtt"


A fenti cím egy, a hetvenes-nyolcvanas években rendszeresen megrendezett - sokak által vitatott - kamarazene hangversenyek elnevezése volt. A műsorokban tagozatonként szinte bárki szerepelhetett az adott tanár leleményessége, türelme és szervezőképessége szerint. Az órákig tartó "Promenád" hangversenyek akkor igen népszerűek voltak, hiszen a teljesen kezdő növendékektől a már szakiskolai felvételt nyert tanulóink is egy koncerten szerepelhettek. A lényeg mégis a társas muzsikálás volt (négykezesek, duettek, triószonáták stb...)

Talán ez a többéves sorozat az akkoriban divatos "Kulturális Seregszemlékkel" együtt teremtette meg az igényt előbb a vonószenekarok, majd később a fúvós együttesek megszerzésére. A külföldi utak (Barcelona, Svájc, Hollandia), tovább erősítették és bizonyították be a közös-egymást segítő zenélés létjogosultságát, személyiségformáló szerepét.

A társas muzsikálást egy akkoriban elfogadott szükségmegoldás is segítette: ez a csoportos furulyaoktatás volt. 8-12 gyermek, korra és tudásszintre való tekintet nélkül együtt fújta a népdalokat, bicíniákat, kánonokat, - lelkes szolfézstanárok irányításával. Az ügyesebbek, egyre többen, más hangszert választottak: fuvolát és később klarinétot is.

Zenekari művésztanár kollégáimat nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy a zenekari munka mellett a külföldi útjaink tapasztalatait át kellene adni a fiatalságnak is. Így sikerült kiválóan képzett fafúvós tanárokat (klarinét, oboa, fagott) tanárokat áthozni a zeneiskolába. A külföldi útjainkról számtalan addig ismeretlen kottát, hanglemezt hoztunk magunkkal. Lényegében ezek alapozták meg a máig is működő fúvósegyütteseink repertoárját.

Különleges dátumok voltak a rendszerváltást követően a Zeneiskola átköltözése a Moszkva téri volt Úttöroházba és a nevezetes Agro-Szálló hangversenyek, ahol először szerepeltek közösen, együttesben a fuvolások a furulyásokkal. Bizonyos, hogy ezek voltak az első állomásai az idei Diótöro közös hangversenyünk kiemelkedően nagy sikerének.

A fúvós hangszerek a legrégebbi hangszerek közé tartoznak. Az őskortól kezdve különböző formában máig is használatosak a mindennapi életben is. (Sportrendezvények, közlekedés, vadászat, katonaság) Lényegében levegővel szólalnak meg a dudák, harmonikák és a legbonyolultabb sípokkal működő orgonák is. A hangszerek népszeruségének titka az is, hogy a tanulás folyamán viszonylagosan gyors az előrejutás. A jelentkezők száma megnövekedett: a 10 évvel ezelőtti 100-as növendék létszám a szaxofon és a rézfúvósok bevezetésével mára már 200-ra emelkedett.

A fúvós felvételi meghallgatások előtt, hangszerbemutatókkal igyekszünk kedvet csinálni és megkönynyíteni a megfelelő hangszer kiválasztását. A "felvételin" jelen van az összes fúvóstanár, segítendő a jelentkező eredményes bemutatkozását. Kezdettől fogva - az amatőr képzés mellett - kiemelt feladatunk a tehetséges, zenei pályára alkalmas növendékek útjának egyengetése, versenyekre és rangos hangversenyekre való felkészítése.

Volt növendékeink közül a zeneművészeti szakiskola elvégzése után már többen zenetanári v. művészi diplomával rendelkeznek és a vezető szimfonikus zenekarok fúvós szólistái lettek. Eredményeket értek el a budapesti, országos és nemzetközi fúvósversenyeken is. A hazánkba látogató világhírű fuvolaművészek (A.Nicolet, J.P.Rampal, Adorján A., J.Galway) hangversenyein, mesterkurzusain több növendékünk jelen lehetett - ezzel életre szóló élményt szerezve.

A kerület (önkormányzat, egyházak, iskolai rendezvények) felkérésére állandóan, szinte naprakészen rendelkezésre áll a furulya-gitár, a fuvolazenekar, a szaxofon kvartett és újabban a fúvósegyüttes is, hogy az alkalomhoz illő műsort adjon. Az együtt muzsikálás igényével - a régi növendékeink szerepeltetésével - vettünk részt, illetve szerveztük meg a kerületi (Széchenyi, Kossuth) és egyéb évfordulók (J.S.Bach, Fr. Schubert, G.Verdi) megünneplését is. A régi Úttörőház korábbi szereploi jelölték ki az utat, amin ma is haladunk céljaink eléréséhez. Gyermekeink a szép, értékes muzsikán keresztül képesek legyenek tudásukat, emberségüket kisugározni a környezetükre is.

Az Európai Unió küszöbén céljainkat, feladatainkat talán az alábbi Kodály idézet fejezheti ki legjobban:


"Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren még megszólal a Nagy Harmónia, amiben egyek lehetünk. Akkor mondjuk csak igazán: Örvendjen az egész világ!"

A tanszak tanárai 2016/2017-ben


  

 Fuvola

 

 

 

Belovári Beatrix

Szeitl Alíz

Homicskóné Szalóky Ildikó

Bolla-Biczó Fruzsina

Révész Eszter

Szabó Mónika

Tarjániné Csoma Julianna Cseperke

Korrepetítor

 

Szalókyné Uhrner Judit