Gitár tanszak
Gitár tanszak
Active Image

 A klasszikus gitár

Minden idők egyik legnépszerűbb hangszere a gitár. Szinte nincs az a zenei műfaj, amelyben ne alkalmaznák ezt a pengetős hangszert. A gitár az adott műfajnak megfelelően alakult át, külalakját és játékmódját a zenei igény határozta meg. A népzenétől a dzsesszen át egészen a popzenéig más és más gitárokat alkalmaznak. Az 1950-es évektol pedig megjelent az elektromos gitár is. Jellegzetes hangzásával meghatározó hangszere a popzenének.

A gitárt a klasszikus zenében is használják. E hangszer ősei már az ókorban használatban voltak. Az első gitárnak nevezhető hangszer azonban csak a 16. században bukkant fel. Ekkor még csak néhány húrja (húrpárja) volt. Az 1800-as évek elején kezdte elnyerni a mai klasszikus gitáréhoz hasonló alakját és hangolását. A ma használatos modern klaszszikus gitárt a 19. sz. második felében kezdték készíteni. Ekkor alakult ki a megszólaltatásnak az a technikája, melyet az új felépítésű hangszeren alkalmazni kellett, s amelyet ma is tanítunk. Ez a pengetési mód talán legjobban a spanyol flamenco-gitár technikájához hasonlít. A klasszikus gitáron nylon, vagy újabban carbon szálas húrokat használunk, míg más gitárokon a legtöbb esetben fémhúrokat találunk. Míg az egyéb műajokban a gitárt általában pengetővel szólaltatják meg, a klasszikus gitárt és az előbb említett flamenco gitárt körömmel pengetik, a jobb kéz ujjait külön-külön használva. Ez a technika lehetővé teszi, hogy a hangszeren, a zongorához hasonlóan többszólamú zenét lehessen előadni. Éppen ebben rejlik a legnagyobb különbség és egyben a legnagyobb nehézség is. Néhány akkordfogás betanulása tehát itt nem elegendő, a pengetéstechnika elsajátítása után is bőven marad feladat, de itt már ugyanazok a problémák merülnek fel, mint akármelyik, az un. "komolyzenében" használatos hangszer esetében.

A Solti György Zeneiskolában klasszikus gitároktatás folyik. Az új növendékek jelentkezésekor látjuk, hogy ez nem mindenki számára nyilvánvaló, hiszen napjainkban nagyrészt a popzene veszi körül őket. Nem várhatjuk el a gyerekektől, hogy a pop és klasszikus zene különbségének tudatában legyenek. Azt sem várhatjuk el, hogy amit szeretnek és hallgatnak, azt egycsapásra értéktelennek tartsák. Ráadásul nem minden popzene értéktelen. A mai zenetanár sem zárkózhat el ettől.

A gitártanszakon azonban, az iskolai oktatás keretében igyekszünk a "komolyzene" értékeit a növendékeknek bemutatni, zenei ízlésüket úgy formálni, hogy maguk dönthessék el számukra mi értékes, mi értéktelen.

Győri István

A tanszak tanárai 2016/2017-ben

 Gitár

Ghyczyné Fáy Tünde

Gyelmis Sylvia
Győri István

Kormos Balázs
Mórotz Sára

Nagy Szilvia