Szolfézs tanszak
Szolfézs  tanszak
Active Image

Cél: a magyar zenekultúra

"A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonnyá tesz más szépségek iránt."

                                                                                                             Bárdos Lajos

 
Az elmélet szak közismertebb nevén a szolfézs tanszak kötelező jellegénél fogva nem a legnépszerűbb tárgy a diákság körében, pedig nem szolgált rá erre a minősítésre. A hangszertanulás önmagában nem ad zenei műveltséget. Az elméleti tárgy az, amelyik szélesköru zenei ismereteket nyújt, az ösztönös zenei képességeket tudatossá teszi.
 
Szolfézsra azért van szükség, hogy aki zenét tanul, ne legyen zenei analfabéta. Ehhez pedig az kell, hogy a hallása, zenei képességei és általános zenei műveltsége együtt fejlődjön hangszertechnikai tudásával.Kevesen tudják, hogy a tanszakon tanító tanárok maguk is aktív muzsikusok, kórust vezetnek, vagy énekelnek.
 
Növendékeink gyakran felteszik a kérdést: miért lettünk szolfézs tanárok? Tanuló éveinkben voltak olyan karizmatikus tanár egyéniségek, akik kulcsot adtak kezünkbe a zenéhez, a zene világának megértéséhez és az ebből fakadó öröm megéléséhez. Mi magunk is erre törekszünk, hogy ezt a zeneszeretet átadjuk növendékeinknek.
 
A kor követelményeinek megfelelően bovítettük tantárgyi kínálatunkat, szélesítettük a választható tárgyak körét is. Pl: zeneirodalom, zenetörténet, egyházzene, collegium musicum. A tanszakon folyó munkáról a szülők is képet kaphatnak a nyílt órák látogatásával, az évente megrendezett Előképzos Találkozón, melyen az egész zeneiskola bemutatkozik.
 
Növendékeink szakmai színvonalát fémjelzi, hogy a fővárosi és országos versenyeken eredményesen helytállnak. Az elmúlt évtizedek alatt számos olyan tanulónk volt, aki egy életre elkötelezte magát a szolfézs tanítása mellett. Közülük többen iskolánkban kezdték tanári pályafutásukat.

Kodály Zoltán írja:

"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés. Cél: magyar zenekultúra."

 
Sánta Márta


A tanszak tanárai 2016/2017-ben

 Zenei előképző,
 szolfézs

dr Lovász Sándorné

Lozsányi-György Soma

Fenyvesi Szilvia

Máriássyné Sári Andrea

Sánta Márta

Mészáros Dóra

Szekeres Adrienn

Zulauf Emese

 ZeneirodalomSánta Márta