Zongora tanszak

Zongora  tanszak

Active Image
Egy zongoratanár gondolatai:

"a megismerés az ifjúkorban gyökeredzik, de csak az érett kor hoz gyümölcsöt..."

Hangszerünk a zongora, csodálatos hangszer. Évszázados fejlődés során nyerte el mai formáját, hangzási lehetőségeit. Elődje, a cembalo kopogós, érces; a XVIII. - XIX. századi fortepiano kissé fakó hangja után a mai hangszerek koncerttermet betöltő, csillogó, fényes hangzása minden zenét szerető embert elbűvöl.

Zeneszerzők alaphangszere, munkájukhoz szinte nélkülözhetetlen. Hiszen minden, más hangszerre képzelt zenei gondolatukat, dallamokat és harmóniákat egyaránt kipróbálhatnak rajta. A kamarazenélésben az összes többi hangszer kiváló partnere.

A nagy zeneszerző mesterek - a régiek és ma már klasszikusnak számító XX. sz.-i nagyok is - kiváló zongorajátékosok voltak, erről tanúskodnak a hangszerre komponált versenyműveik, szonátáik, karakterdarabjaik, zongorás kamarazenéjük.
Ha nem is koncertzongora, de egy-egy régebbi hangszer - esetleg pianínó - sok családban generációk óta megbecsült műtárgy, családi emlékek fűzodnek hozzá. Sokakban a szülők, nagyszülők hangszertudása ébreszti fel a kíváncsiságot a hangszer iránt.

Szinte nincs olyan kisgyermek, aki ne úgy jönne az első órára, hogy ő bizony már tud zongorázni és rögtön "lepötyögtet" néhány ismert dallamot. Mi tanárok bölcsen hallgatunk arról, hogy a dolog azért nem ennyire egyszerű. A legnagyobb meglepetés az, hogy hiába kap "kész" hangot egy zongorista, mégis rajta múlik, az ő ún. billentés kultúráján, hogy milyen árnyaltan szólal meg a hangszer. Majd lépésrol-lépésre - hogy a következő feladat ne tűnjön megerőltetőnek, megoldhatatlannak -, igyekszünk megtanítani őket néhány év alatt a hangszerjáték alapvető ismeretére.

A hangszerjáték bizonyos fokú ismerete persze még nem elég ahhoz, hogy valaki élményszerűen zongorázzon. Meg kell értetni, de elsősorban éreztetni tanítványainkkal, hogy a zene érzelmeket fejez ki, az érzelmekre hat, és nem elég egy szép darabot csak eljátszani, azt úgy kell előadni, hogy a hallgatóban is hasonló érzéseket keltsen. Az érzelmi nevelést is el lehet kezdeni már a legegyszerűbb kis daraboknál, a kis táncok karakteres megformálásával, vidám staccatóival, a lassabbak szépen éneklő hangjával. Ha sikeresen megtanultunk egy-két kisebb, nagyobb növendékek esetében már komolyabb művet, természetessé válik az igény, hogy azt megmutassuk, előadjuk másoknak is. Az is tanári feladat, hogy felkészítsük "gyermekeinket" a nyilvános szereplésre. Ennek érdekében több hangversenyt rendezünk és a már jól megtanult, kidolgozott darabokat családias környezetben mutatjuk be.

Aligha van örömtelibb pillanat egy tanszak életében, mint amikor hangverseny, vagy vizsga után - elfelejtve a megelőző izgalmakat, a felkészülés nehéznek, fárasztónak érzett óráit -, együtt örülünk tanár és tanítvány, szülők és nagyszülők a jól sikerült produkcióknak. Megerősítő percek ezek, újból kedvet, erőt adnak a következő közös tervezéshez, munkához. Még nagyobb az öröm, amikor hangversenyeinken már kamaraműveket is bemutathatunk, ha zongoristáink együtt muzsikálhatnak más hangszert tanuló kis barátaikkal.

Ilyenkor mi tanárok újból átélhetjük fiatalságunk hasonló helyzeteit, pályakezdésünk izgalmas éveit és természetesen újból és újból értékelhetjük eddigi munkánkat. Boldogok vagyunk, ha nekünk is sikerül olyan bensőséges kapcsolatot kialakítani tanítványainkkal, mint amilyenben mi éltük meg tanulóéveinket szeretett tanárainkkal. Hihetetlen, szinte csodákra képes és még a kevésbé ügyes növendéket is inspirálja, sok nehézségen átsegíti a tanárból áradó jóindulat, türelem és szeretet. Akkor lehetünk igazán elégedettek munkánkkal. Ha nemcsak a zeneművészetben való némi jártasságra, vagy a hangszer szeretetére és művelésére sikerült tanítványainkat megtanítani, de ezzel együtt gazdagodhattak egy életre szóló emberi kapcsolattal is.

Soproniné Mohos Zsuzsa

A tanszak tanárai 2016/2017-ben


 Zongora

Aczélné Sály Orsolya
Bakonyiné Gasparics Mária
Magda Dávid György
Kertészné Éliás Vera

Pálné Czébely Bea
Mártonné Tóth Krisztina
Megyesiné Mohai Mária
Ciacciarelli Gianluca

Nagy Petra
Rihayné Ágoston Anikó
Minkó-Szekeres Ildikó
Szelényiné Kereszty Krisztina

Mandowski Judit

Tomka Ágnes

Sufránszki Anett

 

 

 Orgona
Németh Zsuzsa